От 2 Януати 2019 сме на нов адрес:

бул. Осми Приморски полк №83 ет. 2, офис 3

Нови са и офис телефоните:

  • Teл:   +359 879 831 031
  • Teл:   +359 879 831 032
  • Teл:   +359 879 831 033
  • Teл:   +359 879 831 034

Заповядайте!