ОРИЕНТИРОВЪЧНИ ЦЕНИ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ,  КОИТО СА ЗА СМЕТКА НА МОРЯКА

1.         МОРЯШКИЯ ПАСПОРТ – издаден от ИАМА, гр. Варна

 – до 30 календарни дни – 40 лв.;

 – до 3 дни – 80 лв.;

2.         МОРЯШКА КНИЖКА – издадена от ИАМА, гр. Варна

– до 3 календарни дни – 10 лв;

  – до 8 часа – 30 лв;

3.         СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ – издаден от ИАМА, гр. Варна

– до 3 календарни дни – 10 лв;

– до 7 календарни дни – 40 лв;

4.         Издаване на удостоверение за плавателен стаж – – издаден от ИАМА, гр. Варна

            –  до 7 работни дни – 15 лв;

5.         КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ СЕРТИФИКАТИ

5.1. BASIC SAFETY TRAINING (Обща подготовка по въпросите на безопасността):ЗА ВСИЧКИ

               Personal Survival Techniques

               Fire Prevention and Fire Fighting

               Elementary First Aid

 

               Personal Safety and Social Responsibilities

 

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
325лв, 6 дни За студенти – 285лв 310лв, 6 дни

5.2. ADVANCE: ЗА ОФИЦЕРСКИ СЪСТАВ И EL/E

– Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка)

Competency in Advance Fire Fighting (Противопожарна подготовка за напреднали)

Proficiency in Medical First Aid (Умения за оказване на първа медицинска помощ)

 

ИМЕ НА КУРСА БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats 340лв, 4 дни 330лв, 4 дни
Competency in Advance Fire Fighting 340лв, 4 дни 330лв, 4 дни
Proficiency in Medical First Aid 250лв, 4 дни 250лв, 4 дни

5.3 Proficiency in Medical Care on board – Медицински грижи на борда на кораба

 

 • (Опреснителен курс за преиздаване на серт. – в БМКЦ) – 160лв, 2 дни   за MST и  C/O
 • (Опреснителен курс за преиздаване на серт. – в Морско у-ще) – 150лв, 2 дни   

 

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
330лв, 5 дни 320лв, 5 дни

5.4. ECDIS/RCDS ( Operational use of electronic chart display and information systems)Оперативно използване на електронни карти за MST, C/O, 2/O, 3/O

 

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
– 600лв, 5 дни (40часа) – 600лв, 5 дни (40часа)

5.5. BTM (Bridge team and resource management) – Управление на екипа и ресурсите на мостиказа  MST, C/O, 2/O, 3/O

 

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
600лв, 5 дни 600лв, 5 дни

5.6. ERM (Engine team and resource management) – Управление на ресурсите и екипа в машинно отделениеза C/E, 2/Е, 3/Е, 4/E, EL/E

 

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
680лв, 5 дни 640лв, 5 дни

5.7. HAZMAT (Dangerous, Hazardous and Harmful Cargoes Handling) – Превоз на опасни, вредни и рискови товари по море – ЗА ВСИЧКИ

 

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
230лв, 4 дни Опреснителен курс – 90лв 240лв, 4 дни

5.8. SSO (Ship Security Officer) – Корабен офицер по сигурносттаза MST, C/O, 2/O, 3/O,

D/C (с лиценз за W/O)

 

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
140лв, 2 дни 200лв, 2 дни

5.9. Proficiency for seafarers with designated security duties – Сигурност на кораба за морски лица, изпълняващи дейности свързани със сигурността за D/C, D/TR, C/E, 2/E, 3/E, 4/E, E/C, E/TR, EL/E, EL/C, EL/TR, COOK, GPC  

 

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
160лв, 2 дни

5.10. Marine Environmental Awareness – Познания по опазване на морската среда за ВСИЧКИ ОФИЦЕРИ И EL/E

 

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
75лв, 2 дни 80лв, 2 дни

5.11. Monitoring and operation of main and auxiliary machinery – Експлоатация на съвременни системи за управление на главни и спомагателни машини и механизми – за ВСИЧКИ МЕХАНИЦИ И EL/E

 

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
750лв, 4 дни 650лв, 5 дни

5.12. Operation and maintenance of power systems of 1000V – Техн. обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта – за EL/E

 

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
620лв, 4  дни 780лв, 5 дни

                               6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ПСИХИАТЪР (Д-р  Иливанова), ИЗДАДЕНО ОТ медицински център „Надежда“  – 30лв.

                               7. ОРИГИНАЛНО МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА, ИЗДАДЕНО ОТ медицински център „Надежда“ – 26 лв.

ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВЗЕТИ ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ. СТАМКО МЕНИНГ ВАРНА КО ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ.

Записване за курсове в БМКЦ:                                                                                                                               Записване за курсове в Морско училище:

тел: 052 380575,  380574, 380534, 302501, 380534                                                                                        Доц. Бл. Белев – 0888 759924

                                                                                                                                                                                             Гл. ас. Димитър Комитов – 0886 857975; 052/63 20 15, вътр. 282                                                                                                                                                                                                    Гл.ас. Димитър Димитров – 0887591110

                                                                                                                                                                                             Лазарова- 052 552 2830888430 446; гл. ас. Грънчарова – 0887094396

НИЕ НЕ ПОЛУЧАВАМЕ ТАКСИ И НЕ ДОПУСКАМЕ НИКАКВИ ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА ИЛИ НАЕТИТЕ НА РАБОТА МОРЯЦИ ЗА ИЗВЪШВАНАТА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ПАРИ ИЛИ В НАТУРА!!!!                                                                                          

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ ЦЕНИ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ,  КОИТО СА ЗА СМЕТКА НА МОРЯКА

 

 

 1. МОРЯШКИЯ ПАСПОРТ – издаден от ИАМА, гр. Варна

 – до 30 календарни дни – 40 лв.;

 – до 3 дни – 80 лв.;

 

 1. МОРЯШКА КНИЖКА – издадена от ИАМА, гр. Варна

– до 3 календарни дни – 10 лв;

  – до 8 часа – 30 лв;

 

 1. СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ – издаден от ИАМА, гр. Варна

– до 3 календарни дни – 10 лв;

– до 7 календарни дни – 40 лв;

 

 1. Издаване на удостоверение за плавателен стаж – – издаден от ИАМА, гр. Варна

            –  до 7 работни дни – 15 лв;

 

 1. КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ СЕРТИФИКАТИ

5.1. BASIC SAFETY TRAINING (Обща подготовка по въпросите на безопасността):ЗА ВСИЧКИ

               Personal Survival Techniques

               Fire Prevention and Fire Fighting

               Elementary First Aid

               Personal Safety and Social Responsibilities

БМКЦ

МОРСКО УЧИЛИЩЕ

325лв, 6 дни

За студенти – 285лв

310лв, 6 дни

 

5.2. ADVANCE: ЗА ОФИЦЕРСКИ СЪСТАВ И EL/E

 

– Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка)

Competency in Advance Fire Fighting (Противопожарна подготовка за напреднали)

Proficiency in Medical First Aid (Умения за оказване на първа медицинска помощ)

ИМЕ НА КУРСА

БМКЦ

МОРСКО УЧИЛИЩЕ

Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats

340лв, 4 дни

330лв, 4 дни

Competency in Advance Fire Fighting

340лв, 4 дни

330лв, 4 дни

Proficiency in Medical First Aid

250лв, 4 дни

250лв, 4 дни

 

5.3 Proficiency in Medical Care on board – Медицински грижи на борда на кораба

 • (Опреснителен курс за преиздаване на серт. – в БМКЦ) – 160лв, 2 дни  за MST и  C/O
 • (Опреснителен курс за преиздаване на серт. – в Морско у-ще) – 150лв, 2 дни  

БМКЦ

МОРСКО УЧИЛИЩЕ

330лв, 5 дни

320лв, 5 дни

 

5.4. ECDIS/RCDS ( Operational use of electronic chart display and information systems)Оперативно използване на електронни карти за MST, C/O, 2/O, 3/O

БМКЦ

МОРСКО УЧИЛИЩЕ

– 600лв, 5 дни (40часа)

– 600лв, 5 дни (40часа)

 

5.5. BTM (Bridge team and resource management) – Управление на екипа и ресурсите на мостиказа  MST, C/O, 2/O, 3/O

БМКЦ

МОРСКО УЧИЛИЩЕ

600лв, 5 дни

600лв, 5 дни

 

5.6. ERM (Engine team and resource management) – Управление на ресурсите и екипа в машинно отделение за C/E, 2/Е, 3/Е, 4/E, EL/E

БМКЦ

МОРСКО УЧИЛИЩЕ

680лв, 5 дни

640лв, 5 дни

 

5.7. HAZMAT (Dangerous, Hazardous and Harmful Cargoes Handling) – Превоз на опасни, вредни и рискови товари по море – ЗА ВСИЧКИ

БМКЦ

МОРСКО УЧИЛИЩЕ

230лв, 4 дни

Опреснителен курс – 90лв

240лв, 4 дни

 

5.8. SSO (Ship Security Officer) – Корабен офицер по сигурността за MST, C/O, 2/O, 3/O,

D/C (с лиценз за W/O)

БМКЦ

МОРСКО УЧИЛИЩЕ

140лв, 2 дни

200лв, 2 дни

 

5.9. Proficiency for seafarers with designated security duties – Сигурност на кораба за морски лица, изпълняващи дейности свързани със сигурността за D/C, D/TR, C/E, 2/E, 3/E, 4/E, E/C, E/TR, EL/E, EL/C, EL/TR, COOK, GPC  

БМКЦ

МОРСКО УЧИЛИЩЕ

160лв, 2 дни

 

5.10. Marine Environmental Awareness – Познания по опазване на морската среда за ВСИЧКИ ОФИЦЕРИ И EL/E

БМКЦ

МОРСКО УЧИЛИЩЕ

75лв, 2 дни

80лв, 2 дни

 

5.11. Monitoring and operation of main and auxiliary machinery – Експлоатация на съвременни системи за управление на главни и спомагателни машини и механизми – за ВСИЧКИ МЕХАНИЦИ И EL/E

БМКЦ

МОРСКО УЧИЛИЩЕ

750лв, 4 дни

650лв, 5 дни

 

5.12. Operation and maintenance of power systems of 1000V – Техн. обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта – за EL/E

БМКЦ

МОРСКО УЧИЛИЩЕ

620лв, 4  дни

780лв, 5 дни

 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ПСИХИАТЪР (Д-р Иливанова), ИЗДАДЕНО ОТ медицински център „Надежда“  – 30лв.
 2. ОРИГИНАЛНО МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА, ИЗДАДЕНО ОТ медицински център „Надежда“ – 26 лв.

 

 

ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВЗЕТИ ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ. СТАМКО МЕНИНГ ВАРНА КО ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ.

 

Записване за курсове в БМКЦ:                                                                                                                               Записване за курсове в Морско училище:

тел: 052 380575,  380574, 380534, 302501, 380534                                                                                        Доц. Бл. Белев – 0888 759924  

                                                                                                                                                                                             Гл. ас. Димитър Комитов – 0886 857975; 052/63 20 15, вътр. 282                                                                                                                                                                                                    Гл.ас. Димитър Димитров – 0887591110

                                                                                                                                                                                             Лазарова- 052 552 2830888430 446; гл. ас. Грънчарова – 0887094396

 

НИЕ НЕ ПОЛУЧАВАМЕ ТАКСИ И НЕ ДОПУСКАМЕ НИКАКВИ ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА ИЛИ НАЕТИТЕ НА РАБОТА МОРЯЦИ ЗА ИЗВЪШВАНАТА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ПАРИ ИЛИ В НАТУРА!!!!