За кандидатстване се изисква провеждане на интервю – разговор с управителя на фирмата и интервю съответно с порт капитан (за офицери)/супер интендант (за механици) в тренировъчния център. Всеки нов кандидат трябва да има копие от плавателен стаж издаден от ИАМА, характеристики от предходни работодатели и валидни документи (паспорти, конвенционални сертификати).

След преминато успешно интервю и преминат тест по английски език, кандидатите получават Application form и списък с необходимите документи които трябва да приложат, за да бъдат предложение на корабособственика (корабния мениджър).

Всички новопостъпили морски специалисти преминават обучение (фамилиаризация) в тренировъчния център на фирмата относно SMS (Safety Management System) на компанията; изискванията на всеки чартьор; изпит по Colreg; Разяснения и припомняне на основните функции на различните електронни карти (особено навигационните инструмент и самостоятелното определяне/нанасяне на позицията на кораба – Manual Fix); Запознаване на плавсъстава със специфични за конкретните кораби механизми/системи и начина на правилната им експлоатация и поддръжка.