Възможности за подготовка:

 • Фамилиаризация и разяснения относно SMS (Safety Management System) на компанията на база разработен и утвърден от DPA на компанията Pre-Employment Familiarization Checklist;
 • Запознаване на офицерския състав със специфичните за всеки един чартьор изисквания и списъци за проверка;
 • Изпит по ColReg на база разработен от Videotel тест;
 • Изпит по Английски език на базата на разработена от Videotel програма;
 • Гледане на обучителни клипове относно безопасността на море, разработени от Videotel;
 • Разяснения и припомняне на основните функции на различните електронни карти (особено навигационните инструмент и самостоятелното определяне/нанасяне на позицията на кораба – Manual Fix);
 • Запознаване на плавсъстава със специфични за конкретните кораби механизми/системи и начина на правилната им експлоатация и поддръжка;
 • Презентации, семинари, дискусии, обмяна на опит.

Капацитет на тренировъчния център:

 • Места за фамилиаризация – 6;
 • Места за ColReg/ECDIS – 4;
 • Място за тест по Английски език – 1
 • Места за гледане на Videotel клипове или презентации – 6;
 • Най-малко двама порт-капитани и един супер-интендaнт инженер са на разположение на заминаващите практиканти, стажанти и офицери по време на подготовката им за работа на кораба.

Схема на подготовката / фамилиаризацията:

 • На база списъци, изготвени от Стамко Менинг Варна, периодично се организират семинари/дискусии, на които се изясняват всички теми, засегнати в Pre-Employment Familiarization Checklist, както и на практичес-ки въпроси и проблеми свързани с работата на кораб. Дискутират се и реакциите при аварийни ситуации, както и комуникацията с офиса;
 • По този начин основната и консумираща най-много време фамилиаризация се изнася напред във времето, а непосредствено преди заминаване се минава само теста по ColRegs и запознаване с най-новите инструкции и/или съобщения, получени в периода между слизане от и качване на кораба;
 • По принцип групите за семинари ще се състоят от еднакви или близки по длъжност офицери, т.е. старши или младши ком-състав.

Преди заминаване:

 • Тест по ColRegs;
 • Припомняне на задълженията съгласно BDWM / EWM;
 • Разяснителни инструкции за работа със специфичната електронна карта;
 • Запознаване с последно получените документи и/или съобщения, касаещи съответната длъжност;
 • Разпечатване и попълване на документите за фамилиаризацията.

При необходимост от фамилиаризация трябва да се спазват следните изисквания:

 • Уреждане по телефона с един от порт-капитаните или със един от суперинтендант-инженерите на ден за фамилиаризация;
 • Явяване в тренировъчния център в 0900 ч. (т.к. фамилиаризацията става по групи, не е възможно явяване в самоволно избрани по желание часове, освен в извънредни случаи, за които менинг офисът ще уведоми);
 • Представяне на оригиналния Risk Assessment документ;
 • Представяне (само от палубните офицери) на флашка със свободно място на нея около 100 МB.

Работно време:

 • Понеделник – петък: 0900-1500;
 • Понеделник – петък: 1500-1700 – оформяме на документи и регистрации за преминаване на курсовете за електронни карти;
 • Събота, неделя и официални празници – офисът не работи;
 • При извънредни ситуации – 24/7 след телефонно обаждане от Стамко Менинг Варна.

Контакти

 • Служебен телефон: 052 70 30 33
 • Кап. Ялнъзов: 0895 700 986
 • Кап. Алексиев: 0893 429 234
 • Порт Капитан: 0888 354 443
 • Супер-интендант: 0888 809 866

Адрес


Бул. Осми Приморски полк 83 ет.3, офис 6, гр. Варна