Загриженост за околната среда

За да бъде осъществена безопасната политика по опазване на околната среда компанията:

  • Разработи и внедри процедури и инструкции за подсигуряване на безопасно протичащи операции на корабите ни и съответно протекция към природата.
  • Непрекъснато следва всички национални и международни правила и разпоредби, регулиращи морската индустрия.
  • Взема в предвид приложими насоки, стандарти, кодове и публикации които са издадени от морски организации и са насочени към създаване на безопасна и свободна от замърсяване околна среда;
  • Постоянно следи и наблюдава всички аспекти по безопасността на менажирания флот;
  • Често инспектира флотилията си и извършва необходимите поддръжки и ремонти;
  • Непрекъснато подобрява своята система на управление чрез взимане на превантивни и коригиращи действия.
  • Осигурява адекватни ресурси за ефективно прилагане на Safety Management Systems.

Всички служители на компанията, са отговорни за прилагането на безопасни условия на труд както и политиката по опазване на околната среда.