Стамко предлага два типа програми за учащи и завършили студенти или съответно Практиканти (Trainees) и Стажанти (Cadets) от специалностите Корабоводене, КММ, EOK:

  • Практиканти са основно студенти от Висше ВоенноМорско Училище „Никола Йонков Вапцаров“ (ВВМУ) и Технически Университет – Варна от следните специалности, като минималната продължителност на договора може да бъде от 3 до 6 месеца:

Корабоводене, Корабоплаване – след втори курс;

Корабни Машини и Механизми (КММ) – след втори курс;

Електрообзавеждане на кораба (ЕОК) – след трети курс;

  • Стажанти: Програмата е насочена към завършили студенти. Минималната продължителност на договора е 6 месеца.

*Заплатите за Практиканти са 944 Евро/месец, за Стажанти – 964 Евро/месец. И двете програми са целогодишни без начален/краен срок за кандидатстване

Начин за кандидатстване – считано от 02.01.2019г

Стъпка 1. Запишете се за интервю на посочените телефони в  Контакти.
 За интервюто трябва да носите със себе си автобиография (Curriculum Vitae) на английски език и уверение, удостоверяващо специалността, годината на обучение, средния успех до момента и броя ликвидации (ако има такива) или диплома.
Стъпка 2. След преминато интервю с управителя, се прави тест по английски език в Трейнинг центъра на фирмата.
Стъпка 3. При одобрение, ще Ви бъде разяснено какви документи е нужно да подготвите преди качването на кораб.

Съвети:

  • Използвайте формат Europass(препоръчително);
  • Постарайте се да опишете подробно себе си, стажа (без значение какво сте работили), уменията/качествата;

С предоставянето на вашите лични данни Вие се съгласявате да бъдат използвани от наша страна само и единствено с цел подбор на кадри. Ние като администратор на лични данни се задължаваме да не ги разпространяваме.

Всяка година Стамко Менинг назначава на работа над 160 кадета, предлагайки им много добри условия на труд, заплащане и бъдеща професионална реализация. От години вече са налице и първите капитани и главни механици, стартирали своята кариера в Стамко като практиканти/стажанти. Към настоящия момент сме наели над 1 700 стажанти – навигатори, механици и ел. механици.

Ако имате допълнителни въпроси може да се обърнете към нас на телефон: 052/703030